Ultima actualizare: 02-09-2023

Prin prezenta Politică vă informăm despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele dvs. cu caracter personal.

Prelucrarea acestora o realizăm în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, și de abrogare a Directivei nr. 95/46/CE (,,Regulamentul general privind protecția datelor”, în continuare ,,R.G.P.D.”) și ale legislației naționale relevante în materia protecției datelor cu caracter personal.

 1. CINE SUNTEM NOI ?

Obiectul principal de activitate al Colegiului Medicilor Brăila (în continuare ”Noi” sau ”Colegiul”) este controlul şi supravegherea exercitării profesiei de medic, aplicarea legilor şi regulamentelor care organizează şi reglementează exerciţiul profesiei, reprezentarea intereselor profesiei de medic şi păstrarea prestigiului acestei profesiuni în cadrul vieţii sociale.

Ca organizaţie profesionala, Colegiul Medicilor Brăila apără demnitatea şi promovează drepturile şi interesele membrilor săi în toate sferele de activitate, apără onoarea, libertatea şi independenţa profesională a medicului în exercitarea profesiei, asigură respectarea de către medici a obligaţiilor ce le revin faţă de pacient şi de sănătatea publică.

Datele noastre de contact sunt:

Adresa sediului social: Brăila, str. Școlilor nr. 42, bl. BPP, sc. 5, ap. 75, județul Brăila.

Adresă de e-mail: colmed.braila@yahoo.ro 

Nr. de tel./fax: 0239.678.776

 • CUM PRELUCRĂM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL ?

Colegiul, în calitatea sa de Operator, prelucrează datele cu caracter personal ale persoanelor vizate – candidați care aplică pentru posturile disponibile, angajați, medici care profesează în județul Brăila, reprezentanți ai partenerilor contractuali și ai colaboratorilor, și datele altor persoane fizice care interacționează cu Colegiul și/sau sunt antrenate în relații contractuale cu acesta.

Datele cu caracter personal sunt:

 • prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată;
 • colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri;
 • adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate;
 • exacte și actualizate în termen;
 • păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele;
 • prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.
 • CARE SUNT TIPURILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE ȘI ÎN CE SCOP SUNT PRELUCRATE ACESTEA ?

În scopul procesării Cererii de avizare a Cabinetului medical (secțiunea ”Avizări” – ”Avizarea cabinetelor medicale”) de pe website-ul Colegiului www.cmbr.ro, prelucrăm următoarele tipuri de date cu caracter personal: nume, prenume, specialitatea, nume cabinet medical, semnătura, date complete despre domiciliu.

Suplimentar, se pot contacta reprezentanții Colegiului în mod direct – prin telefon/fax, sau prin E-mail, accesând numerele de telefon/fax sau adresele de E-mail indicate pe website la secțiunea ”Contact” de pe website-ul Colegiului www.cmbr.ro.

Pentru vizitatorii website-ului este posibil să colectăm date prin module cookie sau alte tehnologii similare, precum: adresa IP, navigatorul de internet, locația, paginile web accesate pe website-ul nostru, timpul petrecut pe website, rețeaua de internet, dispozitivul utilizat. Pentru mai multe detalii în acest sens, consultați Politica de cookies-uri.

Nu vă utilizăm datele dvs. cu caracter personal pentru a vă transmite comunicări de tip marketing (precum Newsletter-uri).

 • CARE SUNT TEMEIURILE LEGALE PE CARE SE BAZEAZĂ PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ?

Datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate în vederea:

 • pentru îndeplinirea obligațiilor legale care ne revin prin prisma legislației privind organizarea și exercitarea profesiei de medic, dar și prin prisma celorlalte dispoziții legale aplicabile (ex. legislația muncii, legislația fiscală etc.);
 • încheierii și executării diferitelor contracte;
 • în baza consimțământului solicitat și/sau oferit în prealabil (în contextul recrutării de personal, etc.);
 • în scopul intereselor legitime urmărite de Colegiu (ex. adoptarea de măsuri de protecție și securitate a angajaților noștri, exercitarea unor drepturi și interese legitime ale Colegiului în cadrul procedurilor contencioase sau necontencioase etc.).
 • PE CE DURATĂ PRELUCRĂM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL ?

Datele cu caracter personal sunt stocate în vederea prelucrării lor pe durata necesară atingerii scopurilor de prelucrare menționate în prezenta Politică sau pe durata impusă de lege (ex. în materie de arhivare, de contabilitate etc.).

 • CUI TRANSMITEM DATELE CU CARACTER PERSONAL ?

Nu vom comunica sau transfera vreunui terț, niciuna dintre datele cu caracter personal colectate de la dvs. sau despre dvs. cu excepția:

 • Autorităților și instituțiilor publice – când există o obligație legală în acest sens sau în scopul unui interes legitim (apărarea drepturilor Colegiului în procedurile contencioase sau necontencioase etc.).
 • Partenerilor contractuali sau colaboratorilor Colegiului care ne oferă servicii de găzduire web, de dezvoltare website, mentenanță website, Oricărui terț – dacă v-ați dat consimțământul în mod expres și punctual, pentru respectiva situație și respectivele date.
 • CE MĂSURI DE PROTECȚIE ȘI GARANȚII LUĂM ?

Colegiul implementează măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel înalt de securitate și protecție a datelor cu caracter personal.

Utilizăm metode şi tehnologii de securitate, împreună cu politici şi proceduri interne de lucru, inclusiv de control şi audit, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale în vigoare relevante în materia protecției datelor cu caracter personal.

 • CARE SUNT DREPTURILE DVS. ÎN CALITATE DE PERSOANĂ VIZATĂ ?

Orice persoană vizată își poate exercita următoarele drepturi, așa cum sunt prevăzute de către Regulamentul general privind protecția datelor:

 • Dreptul de acces;
 • Dreptul de rectificare;
 • Dreptul la ștergere;
 • Dreptul la restricționarea prelucrării;
 • Dreptul la portabilitate;
 • Dreptul la opoziție a prelucrării;
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri;
 • Dreptul de a se adresa Autorității Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro) și instanțelor de judecată.

Pentru orice întrebări, nelămuriri sau exercitarea acestor drepturi ne puteți contacta prin telefon/fax (la nr. 0239.678.776) sau E-mail la adresa: colmed.braila@yahoo.ro  prin poștă sau curier la adresa: Brăila, str. Școlilor nr. 42, bl. BPP, sc. 5, ap. 75, județul Brăila, România.