LEGEA NR.95/2006
LEGEA NR.46/2003
Ordonanța 18/2008 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului
Ordonanța nr. 124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale
Ordinul nr. 153/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind ı̂nființarea, organizarea și funcționarea cabinetelor medical

Ordinul nr. 869/2015 pentru aprobarea metodologiilor privind
organizarea și desfășurarea concursurilor de ocupare a posturilor de
medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist și chimist din unitățile sanitare publice, precum și a funcțiilor de șef de secție, șef de laborator și șef de compartiment din unitățile sanitare fără paturi, respectiv a funcției de farmacist-șef în unitățile sanitare publice cu paturi

DECIZII CMR:
– Decizia nr. 2/2019 pentru modificarea Deciziei Consiliului național al Colegiului Medicilor din România nr. 5/2008 privind stabilirea cuantumului cotizației de membru al Colegiului Medicilor din România
– Decizia nr. 16/2016 privind eliberarea certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România
– Decizia nr. 8/2019 privind organizarea alegerilor organelor de conducere și control ale colegiilor teritoriale și ale Colegiului Medicilor din România, precum și aprobarea Regulamentului electoral de organizare și desfășurare a alegerilor
– Decizia nr. 12/2018 privind reglementarea sistemului național de educație medicală continuă, a criteriilor și normelor de acreditare a furnizorilor de educație medicală continuă, precum și a sistemului
procedural de evaluare și creditare a activităților de educație medicală continuă adresate medicilor.