Turul II și Alegeri pentru Comisia Superioară de Disciplină a Colegiului Medicilor din România

DESPRE ALEGERILE DIN 2023

Comisia de Disciplină a Colegiului Medicilor Brăila este.. Descarcă.

Rezultate alegeri Comisia de Disciplină a Colegiului Medicilor Brăila turu-2. Descarcă.

Comisia Electorală a Colegiului Medicilor Brăila anunță că în perioada 06-07 octombrie 2023 se desfășoară al doilea tur (TURUL II) de scrutin pentru alegerea membrilor Comisiei de Disciplină a Colegiului Medicilor Brăila.

    Alegerile se vor desfășura în format hibrid, în intervalul orar 10:00-20:00, astfel:

Alegeri în format online în intervalul orar 10:00-20:00;

Pentru votul online vă rugăm să accesați link-ul ​​​​​https://www.cmr.ro/cum-votezi

Alegeri în format fizic la sediul Colegiului Medicilor Brăila din str. Școlilor nr.42, bl.BPP, sc.5, ap.75, în intervalul orar 10:00-20:00

Președinte Comisia Electorală a CM Brăila: Dr. Vasile Mihaela

În perioada septembrie-octombrie 2023 vor avea loc alegerile pentru comisiile de disciplină de la nivel teritorial și, respectiv, pentru Comisia Superioară de Disciplină a Colegiului Medicilor din România, după cum urmează:

pentru Comisia Electorală Teritorială a Colegiului Medicilor Brăila :
22-23 septembrie – Turul I
6-7 octombrie – Turul II

pentru Comisia Superioară de Disciplină a Colegiului Medicilor din România:
13 octombrie 2023 – Turul I
27 octombrie – Turul II

În temeiul art. 453 și 454 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, membrii comisiilor de disciplină se aleg din rândul medicilor primari cu o vechime în profesie de peste 7 ani şi care nu au avut abateri disciplinare în ultimii 5 ani, prin vot secret și pe baza candidaturilor depuse. Membrii comisiilor de disciplină de la nivelul colegiului teritorial sunt aleşi de adunarea generală a colegiului, iar membrii Comisiei superioare de disciplină vor fi aleşi de Adunarea generală naţională.
În temeiul art. 112 din Statutul Colegiului Medicilor din România, Consiliul Național al Colegiului Medicilor din România a adoptat Regulamentul electoral privind alegerea membrilor comisiilor de disciplină și a membrilor Comisiei Superioare de Disciplină, care prevede posibilitatea de a vota fizic (la secția de votare) sau prin mijloace de comunicare la distanță (vot electronic).
Acest demers demonstrează angajamentul CMR pentru respectarea drepturilor membrilor săi de a alege și de a fi aleși, prin vot personal, direct, secret și liber exprimat, intenția de încurajare a participării tuturor membrilor la acest proces electoral democratic și determinarea de a investi în proiecte care valorizează progresele tehnologice ale prezentului în sprijinul consolidării și dezvoltării acestei organizații cu rol major în sistemul de sănătate și în societatea din România.

DETALII VOT 2023 TUTORIAL VOT ELECTRONIC

LISTA FINALĂ A CANDIDAȚILOR PENTRU ALEGEREA MEMBRILOR COMISIEI DE DISCIPLINA A C.M. BRĂILA. Descarcă.

Lista electorală cu membrii cu drept de vot – Brăila. Descarcă.

Aplicația Medicului

Potrivit Regulamentului electoral privind alegerea membrilor comisiilor de disciplină şi a membrilor Comisiei Superioare de Disciplină, accesul la votul electronic se va face prin aplicaţia medicului, dezvoltată de Colegiul Medicilor din România şi pusă la dispoziţia tuturor membrilor săi.

Detaliile necesare privind instalarea/utilizarea aplicaţiei medicului vor fi disponibile pe site-ul oficial www.cmr.ro.

Instalarea/Utilizarea aplicaţiei medicului va necesita parcurgerea următorilor paşi:
a) descărcarea aplicaţiei pe telefonul mobil (iOS & Android);
b) înregistrarea utilizatorului (crearea contului de utilizator pe baza informaţiilor înregistrate şi verificate din baza de date a Colegiului Medicilor din România);
c) autentificarea utilizatorului (cu nume de utilizator şi parolă).

Instalarea aplicaţiei medicului se va face prealabil desfăşurării procesului electoral, pentru a permite derularea procedurilor de actualizare a datelor medicului.

Accesul la votul electronic se va face EXCLUSIV pe telefonul mobil, prin Aplicația Medicului. Pentru suport tehnic, vă punem la dispoziție adresa de e-mail: app-medic.suport@cmr.ro

Cu stimă,
Dr. Stănescu Cristina
Presedinte, Colegiul Medicilor Brăila