Stimați colegi,

Vă invităm să participați la ADUNAREA GENERALĂ A COLEGIULUI MEDICILOR BRĂILA care va avea loc în data de 05.03.2024, ora 13:00, la sediul Colegiului Medicilor Brăila din str. Școlilor, nr.42, bl.BPP, sc.5, ap.75.
În situația în care nu se va întruni numărul necesar de participanți conform art.425 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății republicată, cu modificările și completările ulterioare, se va reprograma ședința pe data de 20.03.2024 la ora 12:30, cu aceeași ordine de zi, care va adopta hotărâri cu majoritate simplă, indiferent de numărul membrilor prezenți.
ORDINE DE ZI:

  1. Raportul de activitate pentru anul 2023
  2. Raportul Comisiei de Disciplină pe anul 2023
  3. Raportul cenzorului pentru anul 2023
  4. Prezentarea execuției bugetare pe anul 2023 și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024
  5. Diverse

Președinte Colegiul Medicilor Brăila,
Șef lucrări Dr. Stănescu Cristina

ADUNAREA GENERALĂ A COLEGIULUI MEDICILOR BRĂILA