Stimați colegi,
Întrucât la prima convocare nu s-a realizat numărul de participanți la Adunarea Generală a Colegiului Medicilor Brăila din data de 05.03.2024, conform art.425 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății republicată, cu modificările și completările ulterioare, vă anunțăm că rămâne stabilită ședința următoare pe data de 20.03.2024, ora 12:30, Amfiteatrul Spitalului Clinic Județean de Urgenţă Brăila, Șoseaua Buzăului Nr.2 (poarta 2), în debutul Simpozionului cu tema “PATOLOGIA COLONULUI UN FLAGEL? ACTUALITĂȚI CLINICE ȘI TERAPEUTICE. EXISTĂ AXA COLON CREIER?”.

Ordine de zi:

  1. Raportul de activitate pentru anul 2023
  2. Raportul Comisiei de Disciplină pe anul 2023
  3. Raportul cenzorului pentru anul 2023
  4. Prezentarea execuției bugetare pe anul 2023 și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024
  5. Diverse

Președinte Colegiul Medicilor Brăila,
Șef lucrări Dr. Stănescu Cristina

ADUNAREA GENERALĂ A COLEGIULUI MEDICILOR BRĂILA