COMUNICARE DIRECTĂ CĂTRE PROFESIONIȘTII DIN DOMENIUL SĂNĂTĂȚII

COMUNICARE DIRECTĂ CĂTRE PROFESIONIȘTII DIN DOMENIUL SĂNĂTĂȚII

CHAMPIX (vareniclină) – loturi care trebue retrase din cauza prezențeiimpurității N-nitrozo-vareniclinei peste limita aportului zilnicacceptabil……. Descarcă.

Despre CMBR

Despre CMBR

  1.Comisia de Imagine, relații interne și externe: Dr. Stănescu Cristina Dr. Gavrilescu Andreia-Mariana Dr. Vasile Mihaela 2. Departament administrativ: Dr. Vasile Mihaela – PreședinteComisia Acreditări – Avizări: – Dr. Vasile Mihaela – Președinte Dr. Vodă Raluca-Oana – Membru Dr.

Legislație

Legislație

LEGEA NR.95/2006LEGEA NR.46/2003 Ordonanța 18/2008 privind organizarea și finanțarea rezidențiatuluiOrdonanța nr. 124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicaleOrdinul nr. 153/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind ı̂nființarea, organizarea și funcționarea cabinetelor medical Ordinul nr. 869/2015 pentru aprobarea metodologiilor privindorganizarea și desfășurarea