Concurs – Medic specialist

Concurs – Medic specialist

Nr. înregistrare CMR: 3664/26.04.2023Către: CMJ din județele aflate în centrul zonal București și Bacău (definite mai jos)  Stimate colege/Stimați colegi,  Conform Protocolului de colaborare încheiat de Colegiul Medicilor din România cu Instituția Avocatul Poporului, privind colaborarea în vederea realizării responsabilităților

Despre CMBR

Despre CMBR

SECȚIUNEA – Biroul Executiv PREȘEDINTEDr. Stănescu CristinaVICEPREŞEDINTE DEPARTAMENT JURISDICȚIE PROFESIONALĂ:Dr. Voicu Dragos CristianVICEPREŞEDINTE DEPARTAMENT PROFESIONAL-ȘTIINȚIFIC:Dr. Tite DorinaVICEPREŞEDINTE ECONOMICO-SOCIAL ȘI FINANCIAR-CONTABIL:Dr. Vasilescu MarcelaSECRETAR:Dr. Vasile Mihaela SECȚIUNEA – Consiliul Județean Dr. Stănescu Cristina Dr. Voda Raluca-Oana Dr. Tite Dorina Dr. Gavrilescu Andreia-Mariana

Legislație

Legislație

LEGEA NR.95/2006LEGEA NR.46/2003 Ordonanța 18/2008 privind organizarea și finanțarea rezidențiatuluiOrdonanța nr. 124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicaleOrdinul nr. 153/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind ı̂nființarea, organizarea și funcționarea cabinetelor medical Ordinul nr. 869/2015 pentru aprobarea metodologiilor privindorganizarea și desfășurarea