Reluarea activitații

Reluarea activitații

In vederea desfășurării activitații Colegiului Medicilor Brăila in condiții de siguranță și securitate  va rugăm să utilizați mijloacele electronice de transmitere a documentelor, e-mail. Pentru situații excepționale, membrii Colegiului și terțe persoane juridice sau fizice pot depune documentele și solicitarile

Despre CMBR

Despre CMBR

  Birou Executiv: Dr. STĂNESCU CRISTINA – Președinte al Colegiului Medicilor Brăila Dr. COSTIN FELICIA-GEORGETA – Vicepreșdinte Departament Profesional Științific Dr. LEPĂDATU LIANA- ADRIANA – Vicepreședinte Departament de Jurisdicție Profesională Dr. MĂCIUCĂ DANIELA-NARCISA– Vicepreședinte Departament Economico-Social Dr. VASILE MIHAELA –

Legislație

Legislație

LEGEA NR.95/2006LEGEA NR.46/2003 Ordonanța 18/2008 privind organizarea și finanțarea rezidențiatuluiOrdonanța nr. 124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicaleOrdinul nr. 153/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind ı̂nființarea, organizarea și funcționarea cabinetelor medical Ordinul nr. 869/2015 pentru aprobarea metodologiilor privindorganizarea și desfășurarea