SIMPOZION:

SIMPOZION:

ABORDĂRI MULTIDISCIPLINARE ACTUALE ÎN MANAGEMENTUL BOLILOR CRONICE.TERAPIA COMPLEMENTARĂ O PROVOCARE? ÎN DATA DE 25.05.2022, ORA 13:00,locația “PRIVIGHETOAREA”, GRĂDINA MARE, BRĂILA Motto:”Natura nu minte niciodată…”(Mihai Eminescu) Speakeri:Dr. Ligia Georgescu – medic specialist Medicină Fizică și de Reabilitare, medic specialist ReumatologieAsistent universitar

Despre CMBR

Despre CMBR

SECȚIUNEA – Biroul Executiv PREȘEDINTEDr. Stănescu CristinaVICEPREŞEDINTE DEPARTAMENT JURISDICȚIE PROFESIONALĂ:Dr. Voicu Dragos CristianVICEPREŞEDINTE DEPARTAMENT PROFESIONAL-ȘTIINȚIFIC:Dr. Tite DorinaVICEPREŞEDINTE ECONOMICO-SOCIAL ȘI FINANCIAR-CONTABIL:Dr. Vasilescu MarcelaSECRETAR:Dr. Vasile Mihaela SECȚIUNEA – Consiliul Județean Dr. Stănescu Cristina Dr. Voda Raluca-Oana Dr. Tite Dorina Dr. Gavrilescu Andreia-Mariana

Legislație

Legislație

LEGEA NR.95/2006LEGEA NR.46/2003 Ordonanța 18/2008 privind organizarea și finanțarea rezidențiatuluiOrdonanța nr. 124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicaleOrdinul nr. 153/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind ı̂nființarea, organizarea și funcționarea cabinetelor medical Ordinul nr. 869/2015 pentru aprobarea metodologiilor privindorganizarea și desfășurarea